full

#21 Hanane Abaydi

In deze aflevering is Hanane Abaydi te gast.

Hanane Abaydi verandert als corporate activist systemen van binnenuit. Ook in het onderwijs. Vanuit een holistisch mensbeeld helpt Hanane organisaties de onderlinge samenhang en interactie van hun organisatie-ecosysteem te zien en te begrijpen en het volledige potentieel ervan te gebruiken om bij te dragen aan een sociale, ecologische en economische rechtvaardige wereld.

Hanane is betrokken bij de oprichting, inrichting en doorontwikkeling van Waldorf aan de Werf, de interculturele vrijeschool basisschool in Amsterdam Noord. Hanane neemt je in deze podcast mee vanuit visie langs inzichten, mogelijkheden, blinde vlekken en ongemakkelijkheden.

In deze serie onderzoeken Wouter Modderkolk en Jan Jaap Hubeek inclusie en diversiteit binnen het Vrijeschool onderwijs. De pedagogiek van het vrijeschool onderwijs is eigenlijk heel inclusief, maar hoe komt het dan dat de populatie zo exclusief is? Hoe kunnen Vrijescholen zorgen dat zij een ontmoetingsplaats worden voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit? En bovenal: Wat levert dat dan op?

En wat kan het reguliere onderwijs leren van het Vrijeschoolonderwijs?

Allemaal vragen aan Hanane Abaydi, luister maar gewoon naar deze nieuwe aflevering van de Podcast Waarde(n) van het Vrijeschoolonderwijs.

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.