full

#25 Christof Wiechert - deel 2

Een jaar na het uitkomen van het boek "In het midden de mens' én het opnemen van de eerste podcast met Christof Wiechert (#11) is het tijd voor deel twee.

In deze aflevering leggen Wouter Modderkolk en Jan Jaap Hubeek een aantal vragen op tafel die afgelopen jaar geklonken hebben naar aanleiding van de eerste podcast, het manifest van Christof in het boek, verschillende overige podcasts & bijeenkomsten naar aanleiding van...., máár ook het onderzoek naar inclusie en diversiteit.

Christof Wiechert is jarenlang vrijeschool leerkracht geweest. Daarnaast heeft hij vanuit zijn internationale werk in de Pedagogische Sectie in Dornach ervaring bij de ontwikkeling van vrijescholen.

Het betreft het boek: 'In het midden de mens, de bronnen van goed onderwijs' met een kritische beschouwing van Christof Wiechert.

En het betreft podcast #11 Christof Wiechert: Toekomstperspectief op vrijeschool onderwijs.

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.