full

#11 Christof Wiechert: Toekomstperspectief op vrijeschool onderwijs

Christof Wiechert is jarenlang vrijeschool leerkracht geweest. Daarnaast heeft hij vanuit zijn internationale werk in de Pedagogische Sectie in Dornach ervaring bij de ontwikkeling van vrijescholen.

Binnenkort verschijnt het boek: 'In het midden de mens, de bronnen van goed onderwijs' met een kritische beschouwing van Christof Wiechert.

Jan Jaap Hubeek en Francien Kleemans lazen de voorpublicatie en bevragen Christof op deze beschouwing.

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.