full

#10 Aziza Mayo over autonomie in verbondenheid

Aziza Mayo is lector aan de Hogeschool Leiden.

Aziza beoogt binnen haar lectoraat de onderliggende waarden en opbrengsten van het vrijeschoolonderwijs inzichtelijk te maken. Gedegen onderzoek kan leerkrachten, bestuurders en lerarenopleiders helpen om het onderwijs nog beter vorm te geven. Maar het kan ook helpen om met elkaar te communiceren en om het 'eigene' van het Vrijeschoolonderwijs, en wat Vrijeschoolonderwijs brengt aan kinderen, leerkrachten, ouders en de samenleving, beter en breder zichtbaar te maken.

In deze aflevering kijkt Aziza na zes jaar terug op haar lectoraat rede en verbindt de uitkomsten met de toekomst. Welke vragen doemen op aan de horizon waaraan Aziza zou willen bijdragen?

Meer informatie over haar lectoraat: https://www.hsleiden.nl/waarden-van-vrijeschool-onderwijs

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.