full

#18 Niels Schieman - opleidingsmanager vrijschool pabo Hogeschool Leiden

In deze aflevering is Niels Schieman te gast.

Sins 1 augustus 2021 is Niels Schieman de opleidingsmanager van de Vrijeschool Pabo aan de Hogeschool Leiden.

Niels heeft de afgelopen 9 jaar als schoolleider gewerkt op de Zeister Vrijeschool en De Vrije School Den Haag. Daarvoor was hij al eens opleidingsmanager op de hogeschool Zeeland, maar toen voor de opleiding HRM en Bedrijfskunde MER.

In deze serie onderzoeken Wouter Modderkolk en Jan Jaap Hubeek inclusie en diversiteit binnen het Vrijeschool onderwijs. De pedagogiek van het vrijeschool onderwijs is eigenlijk heel inclusief, maar hoe komt het dan dat de populatie zo exclusief is? Hoe kunnen Vrijescholen zorgen dat zij een ontmoetingsplaats worden voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit? En bovenal: Wat levert dat dan op?

En wat kan het reguliere onderwijs leren van het Vrijeschoolonderwijs?

Allemaal vragen aan Niels Schieman, luister maar gewoon naar deze nieuwe aflevering van de Podcast Waarde(n) van het Vrijeschoolonderwijs.

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.