full

#19 Waldorf Utrecht: Roos Machiel

In deze aflevering is Roos Machiel te gast.

Roos is leraar en teamleider van Waldorf Utrecht, een school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in de stad Utrecht. Waldorf Utrecht is onderdeel van het St. Gregorius College waar ze het gebouw delen met leerlingen van de andere onderwijsstromen.  Het delen van het gebouw met andere leerlinggroepen en leerlingen met een andere achtergrond zorgt in hun idee voor een mooie representatie van de stad waarin we leven, waarin ze moeten reageren en interacteren en uiteindelijk moeten samenleven. Ze zoeken dus niet naar een eigen ‘bubble’ binnen een bestaande gebouw, maar juist naar de interactie in en met de stad; ook binnen hun schoolgebouw. Dat levert een interessante dynamiek op die veel moois oplevert, maar soms ook gepaard gaat met uitdagingen.

In deze serie onderzoeken Wouter Modderkolk en Jan Jaap Hubeek inclusie en diversiteit binnen het Vrijeschool onderwijs. De pedagogiek van het vrijeschool onderwijs is eigenlijk heel inclusief, maar hoe komt het dan dat de populatie zo exclusief is? Hoe kunnen Vrijescholen zorgen dat zij een ontmoetingsplaats worden voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit? En bovenal: Wat levert dat dan op?

En wat kan het reguliere onderwijs leren van het Vrijeschoolonderwijs? Allemaal vragen aan Roos Machiel, luister maar gewoon naar deze nieuwe aflevering van de Podcast Waarde(n) van het Vrijeschoolonderwijs.

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.