full

#8 Saskia Snikkers: Hoogbegaafd in het Vrijeschoolonderwijs

In deze aflevering spreken we Saskia Snikkers. De afgelopen jaren deed Saskia onderzoek naar hoogbegaafdheid in het Vrijeschoolonderwijs. Zij bracht daarbij handelingspraktijken in scholen rond het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in kaart als ook de percepties van leerkrachten over hoogbegaafdheid in het handzame boekje 'Heb je dit kind gezien'.

Over de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op de vrijeschool (2018) heeft Saskia een handelingsgericht overzicht gegeven van wetenschappelijk onderzoek rond hoogbegaafdheid, verslag gedaan van dit onderzoek en handelingsperspectieven geformuleerd voor leraren in PO-scholen die met hoogbegaafde leerlingen werken.

Saskia geeft vanuit haar onderzoekswerk en haar werk als schoolpsycholoog bij de BVS begeleidingsdienst workshops, lezingen en studiedagen voor (aankomende)leraren in het vrijeschoolonderwijs en het reguliere onderwijs. Naar aanleiding van haar onderzoek vanuit de kenniskring naar de pedagogische vragen van hoogbegaafde leerlingen in vrijescholen werkt Saskia Snikkers de komende jaren aan een promotieonderzoek. Zij onderzoekt daarbij ‘engagement’ van hoogbegaafde (PO)leerlingen in onderwijsprocessen onder begeleiding van Prof. Dr. Minnaert (Universiteit Groningen) en Aziza Mayo. 

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.