full

#9 Wouter Modderkolk over een waarde(n)volle manier van toetsen

Wouter Modderkolk onderzoekt hoe we op een waarde(n)vollere manier kunnen toetsen. Wouter is leraar economie op de Stichtse Vrije School in Zeist. Sinds 2010 werkt hij als decaan, leraar en teamleider op dezelfde bovenbouw als waar hij als leerling op heeft gezeten. Wouter onderzoekt vanuit het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs hoe we op een waarde(n)vollere manier kunnen toetsen binnen het voortgezetonderwijs.

In deze aflevering spreek ik naast Wouter ook Ella, een leerling van deze Vrije middelbare school in Zeist.

Onderzoek

Wouter heeft zijn masteropleiding afgesloten met een scriptie over toetsing binnen het Vrijeschoolonderwijs. Dit thema is hem ook na zijn afstuderen blijven bezig houden. Binnen het lectoraat onderzoekt Wouter hoe verschillende vormen van toetsen kunnen worden ingezet om de dialoog aan te gaan over de ontwikkeling van de leerling, in plaats van het zetten van een punt achter een bepaalde leeractiviteit. Wouter spreekt daarom liever over waarnemen van het kind, in plaats van het toetsen. Toetsen zijn een vorm van waarnemen, maar de mogelijkheden die een leraar heeft om de ontwikkeling van het kind te volgen zijn legio. Met zijn onderzoek wil hij leraren praktische handvatten geven om het kind waar te nemen en zo bij te dragen aan het ontsluieren van zijn/haar ontwikkelingsvragen. 

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.