full

Aflevering 2: De kracht van het vrijeschoolonderwijs

Wat is de kracht van het vrijschoolonderwijs?

In deze tweede aflevering staat de intentie én daarmee de kracht van het vrijeschoolonderwijs centraal.

Zo spreken wij onder andere met Luc Stevens, Akke Faling, Myla Kamstra, Aziza Mayo, Karen Witsenburg en een aantal leerlingen over de kracht van het vrijeschoolonderwijs en welke opdracht er ligt voor de scholen aangaande het vraagstuk over inclusie en diversiteit.

Het vraagstuk over inclusie en diversiteit komt namelijk vanuit het vrijeschoolonderwijs zelf, maar het is een breder maatschappelijk vraagstuk. In deze serie kijken wij door de bril van het vrijeschoolonderwijs naar het vraagstuk: Hoe kan het onderwijs een ontmoetingsplaats zijn voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit?

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.