full

Aflevering 3: De pedagogische verantwoordelijkheid

Wat is de hedendaagse pedagogische verantwoordelijkheid van het vrijeschoolonderwijs?

In deze aflevering staat de intentie van de pedagogische verantwoordelijkheid van het vrijeschoolonderwijs binnen én voor onze samenleving de centraal.

Wat heeft het vrijeschoolonderwijs te doen om meer inclusief te zijn?

Zo spreken wij onder andere met Nina Hosseini, Saniye Çelik, Aziza Mayo, Akke Faling en een aantal leerlingen over deze vraag. Daarbij hoor je fragmenten over de inclusiemarathon.

Het vraagstuk over inclusie en diversiteit komt namelijk vanuit het vrijeschoolonderwijs zelf, maar het is een breder maatschappelijk vraagstuk. In deze serie kijken wij door de bril van het vrijeschoolonderwijs naar het vraagstuk: Hoe kan het onderwijs een ontmoetingsplaats zijn voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit?

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.