full

Aflevering 5: Inclusie is een werkwoord

Hoe organiseer jij jouw eigen ongemak? 

In deze aflevering staat het ongemak aankijken, opzoeken en doorbreken centraal.

Je hoort een stuk biografie van Jan Jaap Hubeek. Chris Silos leest een aantal fragmenten voor uit 'Wij slaven van Suriname' van Anton de Kom. Verder gaan Wouter en Jan Jaap in gesprek met Anna Vogel, Hanane Abaydi, Aziza Mayo en Femke Hameetman uit het Mauritshuis.

Zij vertellen hoe zij het ongemak opgezocht hebben én wat jij ermee zou kunnen doen.

Het vraagstuk over inclusie en diversiteit komt namelijk vanuit het vrijeschoolonderwijs zelf, maar het is een breder maatschappelijk vraagstuk. In deze serie kijken wij door de bril van het vrijeschoolonderwijs naar het vraagstuk: Hoe kan het onderwijs een ontmoetingsplaats zijn voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit?

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.