full

Aflevering 6: De conclusie

Wat kun jij doen om inclusie en diversiteit te bevorderen?

In deze (voorlopig) laatste aflevering van deze serie nemen Wouter Modderkolk en Jan Jaap Hubeek je mee langs de vele gesprekken die zij gevoerd hebben over het thema inclusie en diversiteit binnen het vrijeschoolonderwijs.

Om meer perspectief toe te kunnen voegen zijn er twee bewegingen nodig, eerst een beweging naar binnen en dan een naar buiten toe.

Als eerste moet je in jezelf ruimte maken voor de ander en het andere. Hierbij kan het nodig zijn om oude vormen los te laten. 'Zo heb ik het altijd gedaan...', kan echt niet meer.

Vervolgens is het nodig om vanuit de intentie -de pedagogische opdracht- en de verbinding met de wereld om je heen kleur te geven aan het ontwerp van het onderwijs en de ontmoetingen in en rond de klas. Dit laatste zou je de beweging naar buiten kunnen noemen.


In de aflevering wordt verwezen naar een artikel over de lemniscaat van Modderkolk en Mayo, het artikel kun je hier vinden: https://woutermodderkolk.nl/de-lemniscaat-bouwen-aan-een-brug-tussen-ideaal-en-realiteit/

Het vraagstuk over inclusie en diversiteit komt vanuit het vrijeschoolonderwijs zelf, maar het is een breder maatschappelijk vraagstuk. In deze serie kijken wij door de bril van het vrijeschoolonderwijs naar het vraagstuk: Hoe kan het onderwijs een ontmoetingsplaats zijn voor diversiteit en een oefenplaats voor inclusiviteit?

About the Podcast

Show artwork for Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs
Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs richt zich op het versterken van de doelen waar het vrijeschoolonderwijs voor staat, zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen bij kinderen/jongeren,...

Listen for free

About your host

Profile picture for Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek

Jan Jaap Hubeek is opleidingsmanager aan de faculteit Educatie Hogeschool Leiden. Voor het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs maakt hij een serie gesprekken.